Sử dụng thủy ngân rắn trong sản xuất đèn huỳnh quang

Sử dụng thủy ngân rắn trong sản xuất đèn huỳnh quang

Philips Việt Nam đã đầu tư nhiều tỷ đồng để chuyển sang công nghệ sản xuất đèn huỳnh quang tuýp gầy sử dụng thủy ngân dạng rắn thay cho thủy ngân dạng lỏng. Dự án được triển khai từ tháng 10/2011. Đến tháng 11/2011 công nghệ mới đã được ứng dụng thành công vào toàn […]