Máy dập nắp cốc nhựa

Máy dập nắp cốc nhựa

Máy dập nắp cốc nhựa dùng để dán kín miệng cốc nhựa . Máy vận hành đơn giản, thao tác dễ dàng, Máy sử dụng các thao tác hoàn toàn tự động, khách hàng chỉ cần đưa ly vào và lấy ly ra.Máy tự động  cuộn màng ngay vị trí của ly và tự động […]