Kỳ lạ nơi chôn người chết ngay giữa nhà

Kỳ lạ nơi chôn người chết ngay giữa nhà

Đêm ấy rõ ràng chúng tôi đắp ngôi mộ rất kỹ càng. Phía bên ngoài còn giăng thêm một hàng rào mỏng bằng tre nữa. Thế nhưng không hiểu sao, sáng hôm sau ra ngôi mộ cha tôi vẫn bị đào bới nham nhở. Ám ảnh hơn nưa là sự đào bới đó do hững […]